Jernforsen Energi System har levert mange fyringsanlegg til norske sagbruk. Men også mange frittstående fjernvarmeanlegg fra Jernforsen er i drift rundt om i Norge. Fønhus Maskin AS har nylig inngått en avtale om å serve også disse bioenergianleggene med reservedeler.

Vårt lager i Larvik vil rustes for også å kunne betjene f. eks. Skagerak Energis flotte anlegg i Tønsberg.