Stor interesse for saktegående kverner

Vi opplever stor interesse for de saktegående kvernene fra danske Scanhugger. Bildet er fra den seneste installasjonen som er på Moelven Mjøsbruket ved Biri.
Her blir avkappen fra justerverket kvernet opp til brenselflis.

Se mer om kverner fra Scanhugger HER: