Lange uhåndterlige barkstykker rives til dekkbark eller til energiproduksjon. Fåvang Sag bruker en HBS-river til jobben.

Se mer om HBS-barkriver HER.